top of page

Kapteiņa Laivas Dāvids noteikumi

​Mums ir ļoti svarīgi lai ikviens izbrauciens ar Kapteiņa Laivu Dāvids būtu drošs, atmiņā paliekošs un patīkams gan Kapteinim, gan visiem līdzbraucējiem, tāpēc pirms uzkāpšanas uz laivas un visa brauciena laikā ir jāievēro visi zemāk norādītie noteikumi.

Kapteiņa Laivas Kapteinim ir tiesības neuzsākt vai pārtraukt braucienu, gadījumā, ja kāds no braucējiem uzvedas agresīvi, atrodas alkohola vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var apdraudēt Kapteiņa, citu līdzbraucēju vai pašas iereibušās personas drošību brauciena laikā. Nulles tolerances politika pret jebkāda veida agresiju un ierunām attiecībā uz noteikumu ievērošanu. Pie pirmās agresijas pazīmēm, brauciens tiek nekavējoties pārtraukts un tiek informēta policija.

 

Uz Kapteiņa Laivas ir kategoriski aizliegts:

​​​

 • Bojāt, smērēt vai jebkādā veidā radīt bojājumus Kapteiņa Laivai un tās inventāram.

 • Smēķēt (tai skaitā arī elektroniskās cigaretes).

 • Brauciena laikā stāvēt, izņemot gadījumus, kad to ir atļāvis Kapteinis.

 • Ņemt līdzi mājdzīvniekus (tai skaitā jebkāda veidu mazos klēpju sunīšus). Atsevišķos gadījumos ir iespējams iepriekš vienojoties, līdzi paņemt savu mājdzīvnieku uz laivas, papildus tiks aprēķināta maksa sākot no 100 EUR, iepriekšēja saskaņošana ir obligāta. Asistentu suņi uz Kapteiņa Laivas ir atļauti (nepieciešams uzrādīt asistenta suņa apliecību).

 • Uzkāpt uz Kapteiņa Laivas augstpapēžu kurpēs, kurpēs ar spiciem papēžiem, kurpēm, kas kuras atstāj svītras (ieteicams apavos ar gaišām zolēm).

 • Uzkāpt, nokāpt vai lekt ārā no laivas, bez Kapteiņa atļaujas. Atrodoties uz Kapteiņa Laivas, Klienta pienākums bez ierunām ir izpildīt Kapteiņa norādījumus.​

Jebkāda ēdienu un dzērienu (izņemot ūdeni) lietošana uz laivas ir aizliegta, izņemot gadījums, kad tas tiek iepriekš atrunāts un tiek veikta "Laivas uzkopšanas maksa", arī šādos gadījumā ir jāievēro zemāko norādītie ierobežojumi:

 • Pārmērīgi lietot alkoholiskos dzērienus, tumšo krāsu ogu sulas/dzērienus. Atsevišķos gadījumos ar Kapteiņa Laivas Kapteini ir iespējams vienoties par alkoholisko dzērienu lietošanu (nelielos apjomos) uz Kapteiņa Laivas. Kategoriski ir aizliegts lietot sarkanvīnu un rozā vīnu.

 • Lietot taukainus / smērējošus ēdienus (čipsus, kūpinātus produktus, burgerus, frī kartupeļus, mērces, šokolādes, utt.), ogas (mellenes, ķiršus, kazenes utt.).

 • Lietot līdz paņemtos ēdienus / dzērienus stikla traukos (papīra vai plastikāta trauki ir atļauti). 

Bērniem līdz 12 gadiem, obligāti, uzkāpjot uz laivas, kā arī visa brauciena laikā ir jābūt uzvilktām glābšanas vestēm (glābšanas vestes tiek nodrošinātas visiem līdzbraucējiem). Vecāki ir pilnībā atbildīgi par savu bērnu uzvedību uz laivas. Neadekvāta, bezatbaldīga un bīstama bērna uzvedība uz Kapteiņa Laivas var tikt uzskatīta par iemeslu brauciena pārtraukšanai.

 

Ja tiek pārkāpts, kāds no augstākminētajiem punktiem, brauciens var tikt pārtraukts vai atcelts un Klienta veiktā samaksa netiek atgriezta. Ja, Klients neierodas uz braucienu brauciens tiek uzskatīts par notikušu un Klienta veiktā samaksa netiek atgriezta. Rezervācija tiek garantēta, ja rēķina apmaksa ir veikta līdz norādītajam apmaksas datumam. Ja rēķina apmaksa nav veikta norādītājā termiņā, rezervācija netiek garantēta un konkrētais datums / laiks ir pieejams atkal rezervācijai ikvienam.

 

Ja Klients kavē izbraukšanas laika sākumu, nokavētais laiks tiek ieskaitīts kopējā brauciena laikā, netiek kompensēts un atgriešanās Jahtklubā notiek atrunātajā laikā. Norādīties laiks ietver sevī Klienta/u uzkāpšanu / nokāpšanu no Kapteiņa Laivas.

 

Brauciens var tik atcelts sliktu laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ. Apmācies, mākoņains, lietains laiks netiek uzskatīts par sliktiem laika apstākļiem un par iemeslu brauciena atcelšanai un rezervācijas maksas atgriešanai. Ja brauciens tiek atcelts tehnisku iemeslu dēļ, Klientam 1 darba dienas laikā tiek atgriezta samaksātā brauciena maksa uz Klienta norādīto bankas kontu.

Ja Klients vēlas atcelt vai pārcelt rezervēto privāto braucienu:

 • 7 dienas pirms rezervētā brauciena, Klients zaudē iemaksāto rezervācijas maksu 50% apmērā

 • 3 dienas pirms rezervētā brauciena, Klients zaudē iemaksāto rezervācijas maksu 75% apmērā

 • 2 dienas pirms rezervētā brauciena, Klients zaudē iemaksāto rezervācijas maksu 100% apmērā

Ja Klients kavē izbraukšanas laika sākumu privātajam braucienam, nokavētais laiks tiek ieskaitīts kopējā brauciena laikā, netiek kompensēts un atgriešanās Jahtklubā notiek atrunātajā laikā. Lūgums ieplānot laicīgu ierašanos Jahtklubā (ņemt vērā sastrēgumus, automašinas novietošanu, ierobežojumus dažādu pasākumu laikā, utt.)

Atteikuma tiesības: Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 12. apakšpunkta - Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

Kapteiņa Laivas Dāvids dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Iegādājoties dāvanu karti lūdzu kārtīgi iepazīstaties ar dāvanu kartes lietošanas noteikumiem. Iegādājoties dāvanu karti, Klients piekrīt Kapteiņa Laivas Dāvids dāvanu kartes lietošanas noteikumiem un Kapteiņa Laivas Dāvids noteikumiem.

Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši no tās iegādes brīža. Derīguma termiņš ir norādīts uz dāvanu kartes.

Ja izvēlētā brauciena summa ir lielāka nekā dāvanu kartes vērtība, trūkstošo summu Klients var piemaksāt, veicot apmaksu ar pārskaitījumu. Dāvanu karti nav iespējams atgriezt vai iemanīt pret naudu. ​Ja dāvanu kartei ir beidzies derīguma termiņš vai dāvanu karte ir nozaudēta, tā netiek atjaunota un SIA Kapteiņa Laiva neatbild par Klienta zaudējumiem un tos neatlīdzina. Dāvanu karti ir iespējams izlietot vienā reizē, starpība par neizmantoto vērtību netiek atlīdzināta. ​Ja Klients atsakās no brauciena rezervētājā datumā vai neierodas uz rezervēto braucienu, dāvanu karte tiek uzskatīta par izmantotu un nauda par neizmantoto braucienu netiek atgriezta. 

 

Ja Klients jau ir veicis rezervāciju ar dāvanu karti un vēlas mainīt rezervētā braucienu datumu un laiku, tad Klientam ir jāpiemaksā:

 • ​7 dienas pirms rezervētā brauciena, Klientam jāpiemaksā 50% no dāvanu kartes vērtības  

 • 3 dienas pirms rezervētā brauciena, Klientam jāpiemaksā 75% no dāvanu kartes vērtības 

 • 2 dienas pirms rezervētā brauciena, Klientam jāpiemaksā 100% no dāvanu kartes vērtības

​​

Dāvanu karte pirms brauciena ir obligāti jāuzrāda.

SIA Kapteiņa Laiva patur tiesības veikta izmaiņas Kapteiņa Laivas Dāvids dāvanu kartes lietošanos noteikumos pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunus noteikumus www.kapteinalaiva.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms noteikumu stāšanās spēkā.

Lai drošs, izdevies un patīkamām emocijām bagāts izbrauciens ar Kapteiņa Laivu Dāvids!

Kapteina Laiva.jpg

©2024 © SIA Kapteiņa Laiva. Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

bottom of page